วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University เข้าศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีดา เกิดสุข เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ

ประชุมความเสี่ยง

ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน โดยอาจารย์ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีวางแผนและมอบหมายขอบข่ายงานตามหัวข้อให้พนักงานไปดำเนินการ

มุมอาเซียนศึกษา

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย สาเหตุที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมแ

พัฒนาระบบการขายร้านขายของที่ระลึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรพันธ์ คงนคร พัฒนาระบบการขายสินค้าร้านขายของที่ระลึกให้สะดวกและรวดเร็วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

วันของเด็ก ๆ กิจกรรมวันเด็ก 61

ภาพกิจกรรมความสนุกวันเด็ก 2561 โดยในวันนี้ (13 ม.ค. 2561) เป็นวันของเด็กๆ อะควอเรียมตรังจึงให้เด็กเข้าชมฟรี (จำกัดอายุแรกเกิด-13 ปี) เด็กต่างมีรอยยิ้มเพราะได้ร่วมลุ้นรับความสนุกกับของรางวัลมากมาย ปีหน้า 2562 มาพบกันใหม่นะคะ

ค่ายวิทย์ นร. รร.จันดี

มาแล้วหล่าว...มากี่รอบก็พร้อมให้บริการคะ

รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 คุณกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้การรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จากเครื่องใช้ภายในบ้านให้แก่นักเรียน โรงเรียนจันดี จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายวิทย์ สทส.กับ นร.โรงเรียนจันดี

สทส.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Trang Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การให้อาหารเต่าทะเล การโชว์แมวน้ำ กิจกรรมวาดภาพระบายสีเยื่อกระดาษ การให้อาหารนาก การโชว์สัตว์สวยงาม การจัดแสดงปลา โดยจัดกิจกรรมเหล่านี้เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 โดยสามารถสร้างความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ร่วมโครงการ ITA

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสถาบัน นายปรีดา เกิดสุข และนางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transprency assessment : ITA) ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages