วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

ศาลแขวงทุ่งสง ปลูกป่าชายเลน

ศาลแขวงทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลและปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

เยี่ยมชมศูนย์ อพ.สธ.

นักเรียนโรงเรียนบ้านปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง เข้าเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยมีนายธัชชัย สุุขยัง เป็นวิทยากรบรรยาย และนำเยี่ยมชม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) Cop ที่ 2 เรื่องการบริหารจัดการ ภายใต้หัวข้อเรื

KM การแต่งกายเพื่องานบริการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานด้านการบริการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop งานบริการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย เพื่อให้พนักงานในส่วนงานออฟฟิตและส่วนงานภาคสนามมีการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University เข้าศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีดา เกิดสุข เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ

ประชุมความเสี่ยง

ประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน โดยอาจารย์ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยมีวางแผนและมอบหมายขอบข่ายงานตามหัวข้อให้พนักงานไปดำเนินการ

มุมอาเซียนศึกษา

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย สาเหตุที่ก่อตั้งอาเซียนขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมแ

พัฒนาระบบการขายร้านขายของที่ระลึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรพันธ์ คงนคร พัฒนาระบบการขายสินค้าร้านขายของที่ระลึกให้สะดวกและรวดเร็วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

วันของเด็ก ๆ กิจกรรมวันเด็ก 61

ภาพกิจกรรมความสนุกวันเด็ก 2561 โดยในวันนี้ (13 ม.ค. 2561) เป็นวันของเด็กๆ อะควอเรียมตรังจึงให้เด็กเข้าชมฟรี (จำกัดอายุแรกเกิด-13 ปี) เด็กต่างมีรอยยิ้มเพราะได้ร่วมลุ้นรับความสนุกกับของรางวัลมากมาย ปีหน้า 2562 มาพบกันใหม่นะคะ

ค่ายวิทย์ นร. รร.จันดี

มาแล้วหล่าว...มากี่รอบก็พร้อมให้บริการคะ

Pages