วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

รณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 คุณกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้การรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน จากเครื่องใช้ภายในบ้านให้แก่นักเรียน โรงเรียนจันดี จ.นครศรีธรรมราช

ค่ายวิทย์ สทส.กับ นร.โรงเรียนจันดี

สทส.

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Trang Aquarium

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การให้อาหารเต่าทะเล การโชว์แมวน้ำ กิจกรรมวาดภาพระบายสีเยื่อกระดาษ การให้อาหารนาก การโชว์สัตว์สวยงาม การจัดแสดงปลา โดยจัดกิจกรรมเหล่านี้เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 โดยสามารถสร้างความประทับใจ ความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ร่วมโครงการ ITA

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสถาบัน นายปรีดา เกิดสุข และนางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เข้าร่วมโครงการอบรมเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transprency assessment : ITA) ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช สงขลา ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นร.สภาราชินี ตรัง เข้าทำสกู๊ปพะยูน

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เข้าทำสกู็ปข่าวการอนุรักษ์พะยูนตรัง ณ อาคารพะยูนและหญ้าทะเล โดยมี สพ.ญ นัตติยา สังข์ศิริ เป็นผู้ให้คำแนะนำและเป็นพี่เลี้ยงตลอดการทำสกู๊ปข่าว

จนท.สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ ฯ มทร.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศจาก ป.ป.ช.

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง นายธัชชัย สุขยัง เข้ารับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท จากรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นายอำเภอสิเกาเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ เพื่อวางแผนนำของดีสิเกาไปจัดในงานฉลองรัฐฯ

          เมื่อวันที่ 22 พ.ย.

ผ่าตัดเต่าทะเล

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.

อบรมการจัดทำงบประมาณการจ่ายประจำปี

วันนี้ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ นายปรีดา เกิดสุข และ น.ส.จิตตมาส ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการจัดทำงบประมาณการจ่าย ประจำปี ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรม ที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จนท. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมอบรมช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือและดูแลสัตว์ทะเลหายากของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ณ โรงแรมเดอะบีช ไอทส์ รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต เพื่อเพิ่มพูลทักษะความรู้จะได้กลับมาช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากต่อไป โดยเข้าร่วมอบรมเมื่อระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย.

Pages