วารสารสถาบันฯ

ข้อปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  •  ใช้กล้องถ่ายภาพสัตว์น้ำในตู้แสดงพันธุ์สัตว์น้ำได้แต่ห้ามใช้แฟลช ส่วนบริเวณอื่น ๆ ถ่ายภาพตามปกติ

  •  ห้ามนำอาหารเข้ามารับประทาน (ยกเว้น เครื่องดื่ม)

  •  ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา

  •  ห้ามสัมผัสกดซากสิ่งมีชีวิต

  •  ห้ามให้อาหารสัตว์น้ำ (ยกเว้นอาหารที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้)

  •  ไม่ส่งเสียงดัง และไม่วิ่งเล่น