ภาษาไทย

สำหรับเจ้าหน้าที่

สิ่งอำนวยความสะดวก

  •  ร้านจัดจำหน่ายของที่ระลึก
  •  ร้านจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
  •  จุดสำหรับชาร์ตแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)