วารสารสถาบันฯ

เวลาเปิดให้บริการ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตร เวลา 16.30 น.)

สำหรับการจัดแสดงความสามารถแมวน้ำ  ดังนี้

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 14.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 11.30 น.
            รอบที่ 3  เวลา 14.00 น.
            รอบที่ 4  เวลา 15.00 น.