วารสารสถาบันฯ

แสดงความสามารถสัตว์

     การแสดงความสามารถแมวน้ำ (Seal Show) แมวน้ำที่นำมาจัดแสดงเป็นแมวน้ำที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้มีจำนวนทั้งหมด 4 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และ เพศเมีย 3 ตัว จัดแสดงโชว์การเล่น ลูกบอล ห่วงยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย

วันจันทร์ถึงวันศุกร์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 14.30 น.

วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

            รอบที่ 1  เวลา 10.30 น.
            รอบที่ 2  เวลา 11.30 น.
            รอบที่ 3  เวลา 14.00 น.
            รอบที่ 4  เวลา 15.00 น.