วารสารสถาบันฯ

ทดสอบ1

แสดงความสามารถสัตว์

     การแสดงความสามารถแมวน้ำ (Seal Show) แมวน้ำที่นำมาจัดแสดงเป็นแมวน้ำที่นำเข้ามาจากประเทศแอฟริกาใต้มีจำนวนทั้งหมด 4 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว และ เพศเมีย 3 ตัว จัดแสดงโชว์การเล่น ลูกบอล ห่วงยาง และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย