วารสารสถาบันฯ

มือตบสถาบันฯ คว้าเหรียญเงินขุนเลเกมส์

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"  ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทั่งสามารถคว้าเหรียญเงินประเภทการแข่งขันวอลเลย์บอลมาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้

Date: 
Friday, May 31, 2019 - 13:15