วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมอนุบาลเต่าตนุและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ บริเวณท่าเรือหาดปากเมง จ.ตรัง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้ทำการอนุบาลเต่าทะเลจากการพบเกยตื้นจากตำบลอ่าวนาง จ.กระบี่ โดยความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายสุริยะ ตาเตะ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัย (ศวอล.) ร

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และจังหวัดตรัง แสดงเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อน “ตรังเมืองปลอดโฟม ลดพลาสติก” เนื่องในวันทะเลโลก

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ในความเห็นชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และคณะฯ ร่วมกิจกรรมตรังปลอดโฟม ลดพลาสติก ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว รวมพลังฟื้นฟูกอบกู้มหาสมุทร เนื่องในวัน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร้านจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นัดประชุมติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินโครงการร้านจัดจำหน่ายสินค้าที่ระลึกประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะ ให้การต้อนรับ โ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง เลี้ยงปลาทับทิม ปลาดุกและหอยโข่งนาขาย สร้างรายได้เสริม

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดล้อม ประชุมบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยบุคลากรทุกคน ร่วมประชุมบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่เป็นประเด

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ประชุมติดตามและสำรวจพื้นที่ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟื้นฟู พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จ.ตรัง

ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 เมื่อเวลา 10.00 น.

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง และ ผอ. สทส. ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี

ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 รอบการประเมิน (1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ. 2565)

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทำข้อตกลงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 รอบการประเมิน (1 ก.ย. 2564 - 28 ก.พ.

สทส.ประชุมทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ บุคลากรสายสนับสนุน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ จัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทบทวนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สทส. ร่วมกับ ทช. อนุบาลเต่าทะเลและปล่อยสู่ธรรมชาติ ณ หาดวิวาห์ ใต้สมุทธ

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง อนุบาลเต่าทะเลป่วยเป็นระยะเวลากว่า 1 เดือน และปล่อยสู่ธรรมชาติ ณ บริเวณหาดวิวาห์ใต้สมุทธ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

Pages