วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส.ประชุมทำข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

สทส.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ

ผศ.เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกระดับจังหวัด ประเด็นการจัดการขยะ เพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดตรังสู่เมืองคุณภาพที่ดีและยั่งยืนเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบร

สทส.ร่วมกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก ณ ทรายทอง รีสอร์ท ที่จัดโดย ทัพเรือภาคที่ 3

ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง นางสาวปิยฉัตร บัวศรี นายสัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรฯ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรฯ เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์แนวปะการัง กัลปังหาและสัตว์ทะเลหายาก และถ่ายทอดความรู้และสาธิตการช่วยเหลือสัตว์ทะเลให้แก่เยาวชนในอำเภอปากเมง จ.ตรัง ที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ทรายทอง

สทส. มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย เพื่อประกอบการดำเนินต่อใบอนุญาตดำเนินการสวนสัตว์สาธารณะ จากกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรฐานการ และกรมประมง ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีว

ประชุมชี้แจงความสอดคล้องกิจกรรมพร้อมรายงานสภาพตำบล และแนวทางการตั้งประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาตราจารย์อเนก สาวะอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความสอดคล้องกิจกรรมพร้อมรา

สทส.จัดอบรมให้ความรู้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากแก่ประชาชน

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดโครงการการจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่ 3 การช่วยเหลือชีวิตสัตว์ทะเลหายาก ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับประชาชนในชุมชนบ้านแหลมไทรเพื่อให้ความรู้การช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น

ปล่อยเต่าคืนท้องทะเล ณ หาดวิวาห์ใต้สมุทร

วันนี้ (6 ม.ค. 64)​ ทีมงานสถาบันทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง นำเต่าเพศเมีย อายุประมาณ 30 ปี ที่อนุบาลไว้ที่ สถาบันทรัพยากรฯ ปล่อยคืนสู่ท้องทะเล ณ บริเวณหาดวิวาห์ใต้สมุทร

ทีมพนักงานมหาวิทยาลัยเปิดศักราชใหม่จัดประชุม KM

เริ่มต้นปีใหม่ 2564 พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัยตรัง ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ การทำงานของบุคลากรในสภาวะขาดแคลนอัตรากำลังของสถาบันฯ ในวันนี้ (4 ม.ค. 64) เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันฯ

ผอ.และรองผอ.คนใหม่ แถลงนโยบายแก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ สทส.

ผู้ช่วยศาตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำวิทยาเขตตรัง ให้เกียรติเข้าร่วมฟังการแถลงนโยบายจากผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาตราจารย์เอนก สาวะอินทร์ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 29

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมยินดี ผอ. สทส. คนใหม่

ผู้ช่วยศาตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิขัย ประจำวิทยาเขตตรัง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาตราจารย์มาโนช ขำเจริญในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ทั้งนี้ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังฯ ในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

Pages