วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส.จัดกิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะชุมชนชายหาดปากเมง

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมจัดโครงการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาขยะทะเล มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ตรัง : กิจกรรมที่ 2 สร้างจิตสำนึก เพื่อการจัดการขยะชุมชนชายหาดปากเมง กิจกรรมครังนี้มีคนในชุมชนท่าเรือปากเมง เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมเก็บขยะทะเลที่ถูกคลื่นจากท้องทะเลซัดสาดขึ้นมาบริเวณตลอดแนวชายหาดจากนั้นนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชากรประมง ผู้รับผิดชอบโครงการนำขยะมาคัดแยกลงในถังขยะเพื่อนำม

สทส.คว้ารางวัลชนะเลิศ

รับอนุบาลเต่าทะเลจาก สทช.7

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับอนุบาลเต่าทะเลจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (สทช.7) หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่อันดามันตอนล่าง จังหวัดตรัง กระบี่และสตูล เพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ท้องทะเลในวันทะเลโลก ประจำปี 2563 (World Ocean Day 2020) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ท่าเรือคลองสน หมู่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

ผ่าซากพะยูน

วันนี้ (2 มิ.ย. 63 ) เวลาประมาณ 09.00 น.

ประชุมมาตรการป้องกัน COVID-19

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และบุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนมาตรการการป้องกันการลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2109 (COVID-19)

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันนี้ (7 ก.พ.63) ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2563 โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.

กิจกรรมจิตอาสาระลึกคุณพระมหากษัตริย์นักรบผู้กล้าหาญ

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 เป็นวันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกั

วันเด็ก สทส.มอบความสุขเด็กให้เด็กเข้าฟรี

          สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 ตรงกับวันที่ 11 มกราคม 253 ที่ผ่านมาสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 ให้แก่เด็กๆ ที่มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ได้แก่ กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมเล่นเกมลุ้นของรางวัล กิจกรรมการละเล่นไทยด้วยการเดินกะลา อีกทั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำฯ ยังมอบความสุขโดยให้เด

อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ทะเลเกยตื้น

          ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 บุคลากรของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง โดยคุณปิยฉัตร บัวศรี นายสัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ และคุณสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง เข้าร่วม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้น สำหรับเครือข่าย" จัดโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอ

แนะแนวการใช้งานระบบระบบ "E-DOC" "E-SIN

Pages