วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส. จัดกิจกรรมปีใหม่ "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแมวน้ำ การจัดแสดงสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงสัตว์แปลก และอื่นๆ อีกมากมาย ปีใหม่ปีนี้

ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่พนักงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลจากการประชุมผู้บริหาร  และเพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน อีกท

พนักงาน สทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ณ ลันตา รีสอร์ท

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานสถาบันฯ เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย.

รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมงาน IFS ที่ประเทศมาเลเซีย

ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทรศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดินทางร่วมงาน Internation Fisheries Symposium (IFS) ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 62 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่ิอเสนองานวิจัย

เรียบเรียง : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช (นักประชาสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางร่วมเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ อาคารวิทยาเขตตรัง โดยผลการคะแนนพบว่า ผู้สมัครหมา

เที่ยวงานปีใหม่ 63 "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

❤️❤️

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับผู้อบรมนักบริหารการทูต

          นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ในการเข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศให้แก่นักการทูตที่จะขึ้นดำรงตำแห

พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง

 เจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่​ 27​ สิงหาคม​ 2562​ ในโครงการจิตอาสารวมพลังตำรวจน้ำไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕6๒ เวลา  09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

KM การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง

Pages