วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

วันนี้ (7 ม.ค.

เลี้ยงปีใหม่ 2563

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2563 ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน พร้อมมอบของที่ระลึก

เราจะอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ตลอดไป

ชาวสถาบันทรัพยากรฯ ร่วมแปลอักษร “ตรังต้านโกง”

          นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์     มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) แปลอักษร “ตรังต้านโกง” ณ ชายหาดราชมงคลตรัง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

สถาบันทรัพยากรฯ ลงพื้นที่บ้านเขาหลักตรังรายงานผลโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

          เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อรายงานผลการดำเนินการโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ณ ชุมชนบ้านเขาหลัก ให้แก่ตัวแทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง

สทส. จัดกิจกรรมปีใหม่ "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"  ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ภายในงานมีการจัดแสดงแมวน้ำ การจัดแสดงสัตว์น้ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดแสดงสัตว์แปลก และอื่นๆ อีกมากมาย ปีใหม่ปีนี้

ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่พนักงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลจากการประชุมผู้บริหาร  และเพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน อีกท

พนักงาน สทส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ณ ลันตา รีสอร์ท

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่พนักงานสถาบันฯ เมื่อวันที่ 27-29 พ.ย.

รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมงาน IFS ที่ประเทศมาเลเซีย

ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทรศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดินทางร่วมงาน Internation Fisheries Symposium (IFS) ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 62 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่ิอเสนองานวิจัย

เรียบเรียง : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช (นักประชาสัมพันธ์)

ผู้อำนวยการสถาบันฯ เดินทางร่วมเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปหน่วยเลือกตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ อาคารวิทยาเขตตรัง โดยผลการคะแนนพบว่า ผู้สมัครหมา

เที่ยวงานปีใหม่ 63 "แลแมวน้ำ ชมปลา ชิมช้อป OTOP ปีใหม่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง"

❤️❤️

Pages