วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส. พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันนี้เวลา 13.00 น. ชาว สทส.

ค่ายวิทย์ สทส. กับ นร.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

          เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขให้กับบุคากร โดย อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ คือ อ.ชารินี ใจเอื้อ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพ

รับการตรวจ 5ส+

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับการตรวจ 5ส+ จากหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปรีดา เกิดสุข เป็นประธานต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ภายในหน่วยงาน

กิจกรรมสงกรานต์

ประมวลภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง(ตรังอควอเรียม)

เสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

เสริ็จสิ้นไปด้วยดีกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เม.ย.

นศ.ม.ทักษิณ เรียนรู้เชิงปฏิบัติการผ่าซากสัตว์

อาจารย์ และ นศ.จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ จำนวน 23 คน เข้าขอรับความรู้เชิงปฎิบัติการพร้อมศึกษาขั้นตอนการผ่าซากสัตว์ตัวอย่าง (เต่าทะเล) โดยมี สพ.ญ.นัตติยา สังข์ศิริ สัตวแพทย์ประจำสถาบันฯ  นายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง และนายธัชชัย สุขยัง นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยา

ผอ.มอบเกียรติบัตรแก่ นศ.ฝึกสหกิจ

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา ม.ราชภัฎยะลา ที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ

ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

แม้ว่าสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่มีการดำเนินการเรียนการสอน แต่ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีดา เกิดสุข ก็ให้ความสำคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีนางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช ผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการชี้แจงผลการดำเนินงานในร

นิเทศสหกิจ นศ.ฝึกงาน

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับอาจารย์จารุ นิคม และ ดร.มนทกานต์ พิมเสน อาจารย์ที่ปรึกษา จากสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มานิเทศนักศึกษาที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ เมื่อวันที่ 8 ม

Pages