วารสารสถาบันฯ

รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางร่วมงาน IFS ที่ประเทศมาเลเซีย

ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทรศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เดินทางร่วมงาน Internation Fisheries Symposium (IFS) ระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. 62 ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่ิอเสนองานวิจัย

เรียบเรียง : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช (นักประชาสัมพันธ์)

Date: 
Wednesday, November 20, 2019 - 11:30