วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการสถาบันฯ ต้อนรับผู้อบรมนักบริหารการทูต

          นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนามตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 11 ในการเข้าอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการทูต การต่างประเทศ และการบริหารภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาภาวะผู้นำในฐานะผู้แทนประเทศให้แก่นักการทูตที่จะขึ้นดำรงตำแห

พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง

 เจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่​ 27​ สิงหาคม​ 2562​ ในโครงการจิตอาสารวมพลังตำรวจน้ำไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕6๒ เวลา  09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

KM การเขียนขอจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน

          เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน ณ ห้อง M1 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เพิ่มศักยภาพในการทำงานด้านงานบริการ โดย ดร.ชารินี ใจเอื้อ และอาจารย์อินทิรา ไพรัตน์ อาจารย์ประมหาวิทยาลัยสวนดุสิ

ดูแลพะยูนมาเรียม

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงเกาะลิบงเพื่อดูแลพะยูนมาเรียม ในช่วงวันที่ 15-20 ก.ค. 62

ผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่หารือแนวทางเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพะยูน

          ทีมผู้บริหารของ มทร.ศรีวิชัย โดย ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.โกสินทร์      พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ผศ.ดร.

ชาว มทร.ศรีวิชัย ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่จัดโดย สทส.

 

นายสัตวแพทย์ประจำ สทส. ลงพื้นที่ จ.กระบี่ ร่วมผ่าซากวาฬหัวทุย น้ำหนักกว่า 2,000 กิโล

          เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2562 สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการประสานความร่วมมือจากกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (ศวทม.) เพื่อลงพื้นที่ใน จ.

มือตบสถาบันฯ คว้าเหรียญเงินขุนเลเกมส์

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแสดงความยินดีกับ นายจักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของสถาบันฯ ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 38 "ขุนเลเกมส์"  ระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทั่งสามารถคว้าเหรียญเงินประเภทการแข่งขันวอลเลย์บอลมาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้

Pages