วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ รอบรั้ว มทร.ศรีวิชัย ตรัง

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการ และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ถนน ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร ตกแต่งภูมิทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วม

จัดอบรมการคัดแยกขยะ สอนทำน้ำหมักชีวภาพ ณ เขาไม้แก้ว

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และมลภาวะทางทะเล ให้แก่ชุมชนบ้านแหลมไทร ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา. จ.

นักประชาสัมพันธ์ สทส.ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

          เมื่อวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 นางกันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธฺ์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย การอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการผลิตสื่อด้วยแอปพลิเคชั่น และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการเผยแพร่ข

สทส.จัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ต้อนรับนักท่องเที่ยว

          เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเทศกาลมหาสงกรานต์ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความน่าสนใจ และเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การโชว์สัตว์แปลก กิจกรรมตักฝาพาเพลิน กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงรำกลองยาว จากบ้านพรุจูด อ.สิเก

ประกวดก่อเจดีย์ทรายเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทรายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้แก่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มคลองยาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  กลุ่มนางรำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กลุ่ม เชี่ยวชาญ และร

สทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

          นายจักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบตั้งชื่อการแข่งขันกีฬาพร้อมความหมาย คำขวัญ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และการ์ตูนนำโชค (MASCOT) พร้อมความหมาย โดยการ์ตูนนำโชค (MASCOT) ที่ชนะเลิศจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาของ ม

สถาบันทรัพยากรฯ ร่วมน้อมรำลึกวันจักรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการ ประจำวิทยาเขตตรัง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน จากหลายหน่วยงานในจังหวัดตรัง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสั

รองผู้อำนวยสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ตำบลน้ำผุด

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ  เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วมสู่แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกิจกรรมย่อยที่ 4 การจัดการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคในสถานที

เที่ยวงานสงกรานต์ที่ตรังอควาเรียม

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวงานมหาสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ค่่าเข้าชม เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

เชิญชวนส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยฯ ร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 มิถุนายน 2562 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08 9866 4815 ,08 8830 5687 

https://aqtrang.nrei.rmutsv.ac.th/ruts_energysaving/

Pages