วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

เก็บตกกิจกรรมปีใหม่ 2559

   เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 1 มกราคม 2559 ที่ผ่นมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง หน่วยงานหนึ่งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ขึ้น เพื่อสร้างความบันเทิง ความสนุกเพลิดเพลิน และคืนกำไรให้แก่นักท่องเที่ยว ที่ผ่านไปมา ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ได้รับความสุข สนุกสนาน รอยยิ้ม และที่สำคัญ คือ ได้รับความประทับใจกลับบ้านกัน ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขเช่นนี้ เ

ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส

  เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจกิจกรรม 5ส ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าตรวจการดำเนินกิจกรรม 5ส

    เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

        เมื่อวันที่  25 มิ.ย.

โครงการการพัฒนาทักษะการให้บริการ

 วันนี้(23 มิถุนายน 2558)  แน่นความรู้ สนุกกิจกรรมกลุ่ม พร้อมศึกษา Case study กับภาพกิจกรรมวันแรกของการอบรมโครงการการพัฒนาทักษะการให้บริการ ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ชาริณี ใจเอื้อ และอาจารย์มาฆฤษ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง

คณะ PCX Club Southern

    ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยเขตตรัง  ได้ต้อนรับคณะ  PCX Club Southern โดยประธานชมรม คุณสมโชค คงรินทร์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชมรมมีสมาชิกในกลุ่มทั่วภาคใต้ทั้งหมด จำนวน 70 คัน และจะจัดกิจกรรมขับเพื่อน้อง ระดมทุนซื้อ อุปกรณ์กีฬาเพื่อน้องๆ ให้โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา &n

โครงการคัดแยกขยะ

     สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะภายในโรงเรียนแก่เยาวชน โดยลงพื้นที่ให้ความรู้แก่นักเรียนบนเกาะลิบง โรงเรียนบาตูปูแตะ อ.กันตัง จ.ตรัง ในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงต่อวิธีการคัดแยกขยะ เป็นก

ประมวลภาพเทศกาลสงกรานต์ 13-15 เมษายน 2558

   เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ อาทิ กิจกรรมสอยดาว กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมโชว์ดำน้ำให้อาหารเต่ายักษ์ และกิจกรรมยอดนิยม การแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ำเคปเฟอร์ซีล)  ในราคาค่าบริการที่ถูกมากๆ  เราจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้บริการ

ประมวลภาพกิจกรรมวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2558

    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมร่วมฉลองความรักในวันวาเลนไทน์ขึ้น โดยมีเงื่อนไข  คือ 

ประมวลภาพกิจกรรมงานราชมงคลแฟร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558

งานราชมงคลแฟร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 

Pages