วารสารสถาบันฯ

เที่ยวงานสงกรานต์ที่ตรังอควาเรียม

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจเที่ยวงานมหาสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ค่่าเข้าชม เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.

Date: 
Wednesday, April 10, 2019 - 15:15