วารสารสถาบันฯ

เทคนิคการควบคุมแมวน้ำโดยใช้ครูฝึก 1 คน

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้การจัดการในการควบคุมแมวน้ำโดยใช้ครูฝึก 1 คน ในการควบคุมแมวน้ำ 2 ตัว ซึ่งสามารถควบคุมแมวน้ำได้เป็นอย่างดี และแก้ปัญหาการขาดแคลนครูฝึกหรือกรณีครูฝึกติดธุระก็สามารถโชว์แมวน้ำ 2 ตัวพร้อมกันให้แก่นักท่องเที่ยวรับชมได้ 

Date: 
Tuesday, February 26, 2019 - 15:30