วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

สทส.จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 แก่นักท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น กิจกรรมมอบของที่ระลึก กิจกรรมสอยดาว โชว์สัตว์นานาชนิด และที่เป็นจุดเด่นสำหรับปีใหม่ปีนี้ คือ กิจกรรมส่งมอบความสุขโดยให้นักท่องเที่ยวเขียนไปรษณียบัตรส่งความสุขให้แก่คนที่รักซึ

สทส.ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยลงพื้นชุมชนเขาหลักจัดการระบบน้ำต่อยอดอาชีพ

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง จัดโครงการการจัดการน้ำใช้ในการบริโภคในสถานที่ผลิตเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำน้ำที่สะอาดไปใช้ในการผลิตกล้วยฉาบได้อย่างถูกสุขลักษณะเพื

ร่วมโครงการ "Ruts Trang #Zero Trash" 2018

นายธัชชัย สุขยัง ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนร่วมโครงการ "Ruts Trang 

วันเก็บขยะชายหาดสากล

เจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกิจกรรม "วันเก็บขยะชายหาดสากล" เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561

ร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี มทร.ศรีวิชัย

วันที่ 13 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติลิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สถาบันฯ  

กิจกรรมจิตอาสาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

พนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับเยาวชน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง ร่วมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล นอกจากนี้นายสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง ยังอธิบายถึงโทษภัยของขยะให้เยาว

สทส. พร้อมใจใส่เสื้อเหลืองปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันนี้เวลา 13.00 น. ชาว สทส.

ค่ายวิทย์ สทส. กับ นร.รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยรูปแบบกิจกรรมเน้นการเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมกับเปิดโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม

จัดอบรมการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

          เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขให้กับบุคากร โดย อ.ปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ คือ อ.ชารินี ใจเอื้อ จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกพ

รับการตรวจ 5ส+

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับการตรวจ 5ส+ จากหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปรีดา เกิดสุข เป็นประธานต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ภายในหน่วยงาน

Pages