วารสารสถาบันฯ

ร่วมงานเล่าเรื่องเมืองสิเกา

นายธัชชัย สุขยัง (เสื้อลายสก๊อต) ร่วมเป็นพิธีกรในงานเล่าเรื่องเมืองสิเกา กิจกรรมในงานมีการออกร้านขายสินค้า การแสดง และเวทีสัมมนา โดยจัดเมื่อ 20-21 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา

Date: 
Tuesday, February 26, 2019 - 15:30