วารสารสถาบันฯ

ผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ให้แก่พนักงาน เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลจากการประชุมผู้บริหาร  และเพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน อีกทั้งเพื่อร่วมหารือและมอบหมายงานการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

Date: 
Friday, December 6, 2019 - 10:45