วารสารสถาบันฯ

สถาบันทรัพยากรฯ ร่วมน้อมรำลึกวันจักรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการ ประจำวิทยาเขตตรัง และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน จากหลายหน่วยงานในจังหวัดตรัง ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และวางพานพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Date: 
Thursday, April 11, 2019 - 09:30