วารสารสถาบันฯ

จัดอบรมการคัดแยกขยะ สอนทำน้ำหมักชีวภาพ ณ เขาไม้แก้ว

          เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดการอบรมโครงการการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักชีวภาพ และมลภาวะทางทะเล ให้แก่ชุมชนบ้านแหลมไทร ต. เขาไม้แก้ว อ. สิเกา. จ. ตรัง โดยมีนายธัชชัย  สุขยัง นักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการกำจัดของเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

Date: 
Monday, May 27, 2019 - 14:45