วารสารสถาบันฯ

สทส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ รอบรั้ว มทร.ศรีวิชัย ตรัง

          เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมานายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการ และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม“โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยร่วมเก็บขยะบริเวณชายหาด ถนน ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอาคาร ตกแต่งภูมิทัศน์ และปลูกต้นรวงผึ้ง ร่วมกับผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Monday, May 27, 2019 - 15:00