วารสารสถาบันฯ

สทส. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบสัญลักษณ์กีฬา มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

          นายจักรพันธ์ คงนคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดการออกแบบตั้งชื่อการแข่งขันกีฬาพร้อมความหมาย คำขวัญ ตราสัญลักษณ์ (LOGO) และการ์ตูนนำโชค (MASCOT) พร้อมความหมาย โดยการ์ตูนนำโชค (MASCOT) ที่ชนะเลิศจะนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแข่งขันกีฬาของ มทร.ศรีวิชัย ครั้งที่ 12

Date: 
Monday, May 27, 2019 - 14:45