วารสารสถาบันฯ

ประกวดก่อเจดีย์ทรายเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการประกวดก่อเจดีย์ทรายเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้แก่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง การจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้ รางวัลชนะเลิศ กลุ่มคลองยาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  กลุ่มนางรำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง กลุ่ม เชี่ยวชาญ และรางวัลชมเชย กลุ่มทับทิมและกลุ่มสกายทู

Date: 
Monday, May 27, 2019 - 14:45