วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM เรื่อง เทคนิคการจัดนิทรรศการภายในอาคารเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕6๒ เวลา  09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Date: 
Friday, August 30, 2019 - 10:00