วารสารสถาบันฯ

ชาว มทร.ศรีวิชัย ให้ความสนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่จัดโดย สทส.

 

          สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน​ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ​ อาคาร​พันตรี​เพียร ​จ​รรย์​สืบ​ศรี มหา​วิทยาลัย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​ศรี​วิชัย​ วิทยาเขต​ตรัง​ เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยได้เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการประหยัดพลังงาน และสามารถนำไปใช้จริงในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสามารถจดสิทธิบัตรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมี อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จากคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลอยู่ระหว่างการยื่นขอจดสิทธิบัตรกับทางมหาวิทยาลัย

Date: 
Tuesday, July 23, 2019 - 15:15