วารสารสถาบันฯ

ดูแลพะยูนมาเรียม

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงเกาะลิบงเพื่อดูแลพะยูนมาเรียม ในช่วงวันที่ 15-20 ก.ค. 62

Date: 
Tuesday, July 23, 2019 - 15:30