วารสารสถาบันฯ

พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง

 เจ้าหน้าที่สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่​ 27​ สิงหาคม​ 2562​ ในโครงการจิตอาสารวมพลังตำรวจน้ำไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ตามโครงการ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดปากเมง ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง

Date: 
Thursday, September 12, 2019 - 11:30