วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนบ้านบางยาง

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบางยาง จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ

เก็บตกคู่น่ารัก ในกิจกรรมวันแม่ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง) ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ขึ้น เพื่อให้ลูกๆ ที่พาแม่มาเที่ยวในวันนั้นได้เข้าชมฟรี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางพิพิธภัณฑ์ได้บันทึกคู่น่ารักไว้เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนวัดตรังคภูมิพุธาวาส

         เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนวัดตรังคภูมิพุธาวาส จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ท

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนวัดสันติวัน

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนวัดสันติวัน จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคต ลักษณะการ

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

    เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคต

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา เข้าศึกษาดูงานพร้อมฟังคำบรรยาย

   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557  ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา จังหวัดพังงา จำนวน 190 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำพร้อมศึกษา เรียนรู้ชีววิทยาของพะยูน เต่าทะเล และร่วมชมการแสดงแมวน้ำ 

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง

     เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านโคกยาง จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจ

โครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูนและหญ้าทะเล ณ โรงเรียนบ้านบางหมาก

    เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดโครงการกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนรักษ์พะยูน และหญ้าทะเล ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบางหมาก จังหวัดตรัง เพื่อต้องการปลูกฝังให้เยาวชนรู้ รักษาพะยูนและหญ้าทะเล ที่กำลังจะสูญหายไปในอนาคต ลักษณะการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นในรูปแบบการกระจายการให้ความรู้ไปตามโรงเรียนต่างๆ ภายในจัง

สัปดาห์การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

        เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557  ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล จังหวัดตรัง ) ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงานขึ้น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง FM 91.25 MHz เพื่อแนะนำหน่วยงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ความเคลื่อนไหวแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป ให้ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบ

โรงเรียนปัญญาวิทย์ จังหวัดตรัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. คณะครู นักเรียนปฐมวัย จำนวน 100 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล พร้อมชมการแสดงความสามารถของแมวน้ำ 

Pages