วารสารสถาบันฯ

You are here

Home

ข่าวกิจกรรม

คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.30 น.

โลมาน้อยเกยตื้น เสียชีวิตแล้ว

       เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557  เวลาบ่าย  มีชาวบ้านจากเกาะลิบงให้ความช่วยเหลือวาฬและโลมาตัวน้อยที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาเกยตื้น พร้อมติดต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฐมพยาบาลแล้ว ต่อมา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นำโลมาน้อ

การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านงานประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพขึ้น โดยนางสาวจิตตมาส ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นผู้ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้การทำประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายต่อไป

 

นักกีฬาจากประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับนักกีฬาจากประเทศบรูไน จำนวนหนึ่งซึ่งมาร่วมแข่งขันกีฬาพะยูนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่สนามกีฬานครตรัง นักกีฬาทุกคนมีสีหน้าที่สดใส เป็นมิตร และมีระเบียบวินัยมาก และยังบอกกับคนไทยด้วยว่า คนไทยเป็นมิตรและยังให้การต้อนรับพวกเค้าอย่างดี 

Mitsubishi Eco Caravan 2014 ตรัง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557  เวลา 15.00 น. ทางพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัย ได้ต้อนรับคณะจากบริษัท Mitsubishi ตรังลีลายนต์ จำกัด นำทีมคาราวานโดยคุณวิชัย จากบริษัทตรังลีลายนต์ จำกัด คาราวานครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าที่ใช้รถยนต์ Mitsubishi Mirage และ Mitsubishi Attrage และเป็นโครงการเพื่อนบอกเพื่อน กิจกรรมจะเป็นแบบ พากิน พาเที่ยว อิ่มบุญ 

นิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลอาเซียน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั

โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน

วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยเขตตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะจากครัวเรือน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และตระหนักถึงมลภาวะ มลพิษที่กำลังจะเกิดขึ้นแก่ชุมชน โดยมี อาจารย์กมลวรรณ โชติพันธุ์ จากสาขาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง เป็นผู้ให้ความรู้ ณ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ เกาะลิบง

โครงการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ทางสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดทำโครงการพัฒนาการให้บริการของบุคลากรสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่บุคลากรภายในหน่วยงานและเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี อาจารย์สุญาพร ล้อตระกูล และอาจารย์ลลิตา อมรเหมานนท์ เป็นวิทยากรพิเศษ จากสาขาการโร

กิจกรรมการกุศลกับดารา สมบัติ เมทะนี

กิจกรรมการกุศลกับดารา สมบัติ เมทะนี

Songkran Festival 2014

ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์

Pages