วารสารสถาบันฯ

กิจกรรม เที่ยว 300 รับ 200

  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิพิธภัณ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมดีๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกันมากมาย ภายในกิจกรรมประกอบด้วย ชมสัตว์น้ำนานาชนิดภายในห้องจัดแสดงขนาดใหญ่ ชมการสาธิตการให้อาหารแมวน้ำ และความสามารถของเจ้าแมวน้ำแสนรู้ ต่อด้วยการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ที่เน้นการท่องโลกกว้างของสัตว์ตัวเล็ก ตัวน้อยในธรรมชาติ  ชมนิทรรศการพะยูนและหญ้าทะเลด้วยจอภาพ เสียง ขนาดใหญ่ จบด้วยของที่ระลึกจากพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง กิจกรรมดีๆ มีให้ร่วมสนุกกันทุกวัน และขอขอบคุณทาง โรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง ที่ร่วมสนุกกับกิจกรรม เที่ยว 300 รับ 200 ค่ะ

Date: 
Thursday, September 7, 2017 - 10:00