วารสารสถาบันฯ

โครงการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ระบำกลองยาว)

 สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมขึ้น ในช่วงเทศกาลวันสำคัญต่างๆ จุดประสงค์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย และเพื่อปลูกฝังค่านิยมในการ ในการนี้ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินเพิ่มมากขึ้น กิจกรรมแบบนี้จะจัดขึ้นทุกๆ ปี โดยมีทีมงานจัดโดยนายพงษ์พันธ์ โชติพันธุ์ นักวิชาการช่างศิลป์

Date: 
Wednesday, September 14, 2016 - 13:15