วารสารสถาบันฯ

แมวน้ำถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง (สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยกิจกรรม " แมวน้ำถวายความอาลัย" 2 แมวน้ำแสนรู้ หมอบกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายความอาลัยอย่างสวยงาม พร้อมก้มหน้าขึ้น ลงและกราบหลายครั้ง ก่อนจะหมอบนิ่งอยู่นาน สร้างความประทับใจแก่ครูฝึกและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Date: 
Monday, November 28, 2016 - 09:15