วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมจิตอาสาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

พนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมกับเยาวชน นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง ร่วมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ด้วยการเก็บขยะบริเวณชายหาดราชมงคล นอกจากนี้นายสมภพ ยี่สุน นักวิชาการประมง ยังอธิบายถึงโทษภัยของขยะให้เยาวชน นักท่องเที่ยว ได้ฟังเพื่อจะได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและรู้โทษของการทิ้งขยะ 
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความสมานสามัคคีของประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

Date: 
Thursday, August 30, 2018 - 11:15