วารสารสถาบันฯ

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก อย่าลืมลงมือทำอะไรเพื่อสภาพแวดล้อมของเรากันนะค เพื่อป้องกันภาวะโลกร้อน ป้องกันภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริง ๆ จัง ๆ เพื่อเก็บมันเอาไว้ให้ลูกหลานของเราได้เห็น

ขอบตุณภาพจาก http://www.kalyanamitra.org

 

 

Date: 
Tuesday, June 5, 2018 - 11:15