วารสารสถาบันฯ

รับการตรวจ 5ส+

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับการตรวจ 5ส+ จากหน่วยงานภายนอก โดยมีผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปรีดา เกิดสุข เป็นประธานต้อนรับและนำตรวจพื้นที่ภายในหน่วยงาน

Date: 
Friday, April 27, 2018 - 11:00