วารสารสถาบันฯ

เสร็จสิ้นแล้วกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย

เสริ็จสิ้นไปด้วยดีกิจกรรมก่อเจดีย์ทรายที่จัดขึ้นในวันที่ 13 เม.ย. 61 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยมีนายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายพงษ์พันศ์ โชติพันธุ์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการก่อเจดีย์ทราย #รางวัลผลการแข่งขันดูได้จากภาพเลยเจ้าคะ

Date: 
Friday, April 13, 2018 - 14:45