วารสารสถาบันฯ

ผอ.มอบเกียรติบัตรแก่ นศ.ฝึกสหกิจ

นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษา ม.ราชภัฎยะลา ที่มาฝึกสหกิจศึกษาที่สถาบันฯ

Date: 
Friday, March 30, 2018 - 10:45