วารสารสถาบันฯ

ร่วมก่อเจดีย์ทรายลุ้นเงินรางวัล

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย
ในวันศุกร์ ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล
สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://nrei.rmutsv.ac.th/th หรือโทร 09 5037 8454

Date: 
Tuesday, March 27, 2018 - 15:45