วารสารสถาบันฯ

ศาลแขวงทุ่งสง ปลูกป่าชายเลน

ศาลแขวงทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลและปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณป่าชายเลนของ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อคืนต้นไม้ให้กับธรรมชาติ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2560 ที่ผ่านมา

Date: 
Tuesday, March 13, 2018 - 10:00