วารสารสถาบันฯ

เชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุมศึกษาตรัง ครั้งที่ 12

ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันกีฬาประเพณี 7 สถาบันอุมศึกษาตรัง ครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Friday, February 23, 2018 - 12:00