วารสารสถาบันฯ

KM การแต่งกายเพื่องานบริการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พนักงานมหาวิทยาลัยของสถาบันฯ ที่เกี่ยวข้องในส่วนงานด้านการบริการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Cop งานบริการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพการแต่งกาย เพื่อให้พนักงานในส่วนงานออฟฟิตและส่วนงานภาคสนามมีการแต่งกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา ที่มาเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง

Date: 
Thursday, February 1, 2018 - 13:45