วารสารสถาบันฯ

อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University เข้าศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 อาจารย์แลกเปลี่ยนจาก James Cook University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีดา เกิดสุข เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

Date: 
Wednesday, January 31, 2018 - 11:45