วารสารสถาบันฯ

พัฒนาระบบการขายร้านขายของที่ระลึก

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจักรพันธ์ คงนคร พัฒนาระบบการขายสินค้าร้านขายของที่ระลึกให้สะดวกและรวดเร็วเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดเก็บสต๊อกสินค้าให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

Date: 
Wednesday, January 17, 2018 - 15:15