วารสารสถาบันฯ

วันเด็ก เด็กชมฟรี พบกัน เสาร์ 13 ม.ค. 61

ขอเชิญผู้ปกครอง นักท่องเที่ยว มาเที่ยววันเด็กที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 พบกับกิจกรรมมากมาย (เด็กทารก-13 ปี เข้าชมฟรี)ประตูเปิดเวลา 09.00-17.00 น.

Date: 
Wednesday, January 10, 2018 - 14:15