วารสารสถาบันฯ

กิจกรรมแจกของรางวัลในช่วงเทศกาลปีใหม่ 58

 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น อาทิ ร่วมสนุกจับหางบัตรรับประทานอาหารที่ร้านชื่อดัง ริมหาดปากเมง ร่วมชมการแสดงแมวน้ำไต่ถัง ร่วมถ่ายรูปแบบสนิทกับนกแก้วมาคอร์ ภาพวาด ระบายสีของน้องๆ หนู และร่วมสนุกสอยดาวพาโชค และได้มีผู้โชคดีได้รับของรงวัลในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Saturday, January 3, 2015 - 11:30