วารสารสถาบันฯ

ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่ 2558

  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึง 2 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมงานปีใหม่ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น อาทิ ร่วมสนุกจับหางบัตรรับประทานอาหารที่ร้านชื่อดัง ริมหาดปากเมง ร่วมชมการแสดงแมวน้ำไต่ถัง ร่วมถ่ายรูปแบบสนิทกับนกแก้วมาคอร์ ภาพวาด ระบายสีของน้องๆ หนู และร่วมสนุกสอยดาวพาโชค และกิจกรรมดีๆ จะมีขึ้นอีกแน่นอน 

Date: 
Saturday, January 3, 2015 - 09:45