วารสารสถาบันฯ

คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (24 ธันวามคม 2557) สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ต้อนรับคณะครู นักเรียนจากโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 130 คน ในการเข้าชมครั้งนี้ มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์น้ำ การแสดงความสามารถสัตว์ สวนสัตว์และทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน จำนวน 1 ท่าน รู้จักในนามวิทยากรประจำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคล คุณสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง

Date: 
Wednesday, December 24, 2014 - 13:45