วารสารสถาบันฯ

คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา จ.กระบี่

   สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอต้อนรับคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา จ.กระบี่ ที่มาทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตรัง

Date: 
Sunday, December 21, 2014 - 09:45