วารสารสถาบันฯ

รับมอบเต่าบก จากคุณประเสริฐ รัตนบำรุง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบเต่าบกจำนวน 8 ตัวจากคุณประเสริฐ รัตนบำรุง โดยมี จ.ส.ต เอกชัย ฤานาม เป็นตัวแทนในการส่งมอบเต่าให้แก่สถาบัน...

Date: 
Thursday, November 13, 2014 - 10:45