วารสารสถาบันฯ

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำยินดีต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่า

 เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2557  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้ต้อนรับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองจากโรงเรียนบ้านเกาะเต่า อ.ห้วยยอด จ.ตรัง กว่า 100 คนที่เข้าเยี่ยมเพื่อเรียนรู้พันธุสัตว์น้ำจืด น้ำเค็ม ตลอดจนเข้าชมการจัดแสดงความสามารถแมวน้ำ โดยในครั้งนี้ได้มีวิทยากรปะจำพิพิธภัณฑ์ คุณสมภพ ยี่สุ่น นักวิชาการประมง  คอยให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Date: 
Sunday, November 9, 2014 - 14:45